Строително - търговска компания БГЛ” ООД е на строителния пазар в България повече от 14 години. Регистрирана е през 1998г. като дружество с предмет на дейност:  строителна и търговска дейност в страната и чужбина; проектиране и строителство до ”ключ” на жилищни, обществени и производствени сгради и инфраструктура;  консултантска дейност в сферата на строителството; мениджмънт на строителни дейности; супервайзерство на строителни обекти;  търговско представителство и посредничество; сделки с недвижими имоти и др. Дружеството се представлява и управлява от  инж. Борис Георгиев Кочарков. Сертифицирана е за внедрени системи за качество - EN ISO–9001:2008, безопасни и здравословни условия на труд -  BS OHSAS-18001:2007. контрол аспектите на околната среда ISO 14001:2004. „БГЛ” ООД  е член на Камарата на строителите в България от 2006 г., вписано в Централния професионален регистър на строителя, с лиценз за строителство – Удостоверение    № 30/27.11.2007 г. с право да изпълнява строежи от първа група, първа до пета категория. От 2008 г. притежава и лиценз за реставрация и ремонт на паметници на културата от национално и световно значение– Удостоверение № I-006227. Фирмата е носител на редица грамоти и награди- 2 номинации за сграда на 2004 година, участие в конкурса за строител на 2007г, класирана е на ІІІ-то място за 2007 г. и ІІ-ро място за 2008, 2009 и 2010, 2011г. от Камарата на строителите - София като най-добре представила се строителна фирма в нейната категория. Разполага със собствена производствено-складова база и автопарк с необходимата строителна механизация, автотранспорт и механизирани инструменти за изпълнение на всякакви видове строително – монтажни работи. БГЛ” ООД разполага за своите строителни обекти с висококвалифицирани инженери, строителни техници, мозайкаджии, зидаро-мазачи, електромонтьори, електротехници, водопроводчици,  техници водно строителство, кофражисти, професионални шофьори на специализирани машини, строителни работници.

           В периода 1998 - 2012г. фирмата е изградила над 80 обекта, като по-значителни от тях са: Реконструкция, реставрация и адаптация на Централни хали”; Административна сграда на “Датекс”; Спортен  комплекс “ДЕМА”; Хладилно-складова, еспедиционна,  и  административна база  на  мандра “Пършевица”; Офис сграда и складова база на TNT; Административна сграда на Община в гр. Сапарева баня; Комплекс магазини в кв.”Разсадника;жилищни сгради в София в кварталите: Лозенец, Разсадника, м. Гърдова глава, Симеоново, Бояна, Манастирски ливади, Гео Милев,  Овча купел и др.; основен ремонт и реконструкция на хотелски комплекс Каменград”- гр. Панагюрище,  частично преустройство и реконструкция на балнеохотел Констанция”,  с. Костенец, Административо-складова сграда на Авиешънс Сървисиз България   М и М”, София; Административна сграда на Община в гр.Сапарева баня; множество строително- ремонтни работи в административно- обществени сгради, болнични заведения, хотели, офиси и жилища и собствено строителство на апартаменти в столицата и българското Черноморие.

           БГЛ” ООД има необходимия ресурс и капацитет от работна ръка, механизация и автотранспорт, уедрени кофражни форми, дърводелски цех, арматурен двор и железарска работилница и може да  изпълнява всякакъв вид строително-   монтажни работи на територията на страната.